Prof. Madya Sr. Dr. Mohd. Nazaruddin b. Yusoff @ Abdul Rahman  

Government,
UUM College of Law, Government and International Studies,
Universiti Utara Malaysia.
My research interests are in the area of audit and corporate governance.

nazaruddin@uum.edu.my 04-9287973 Name in APA format : Yusoff abdul rahman, M.N.

ACADEMIC QUALIFICATION

1 2011, PhD Pembangunan Hartanah Dan Persekitaran, UniMAP, Universiti Malaysia Perlis
2 1998, Masters Sains (Perumahan), USM, Universiti Sains Malaysia
3 1997, Bachelor Degree Perumahan, Bangunan dan Perancangan, USM, Universiti Sains Malaysia

AWARDS & RECOGNITIONS

1 Chartered Building Engineer, Chartered Association of Building Engineer, 2014, Antarabangsa
2 Pingat Perkhidmatan Baik(PPB), Persekutuan Pengakap Malaysia, 2012, Kebangsaan
3 Anugerah Kecemerlangan Akademik - Tesis PhD Terbaik, Universiti Malaysia Perlis, 2010, Universiti
4 Profesional Surveyor, Royal Institution of Surveyors Malaysia, 2005, Kebangsaan

OVERVIEW

Dr Mohd Nazaruddin Yusoff is a senior lecturer with Universiti Utara Malaysia. He is Registered Building Surveyor(M2899/00033) and Chartered Building Engineer(UK).

RESEARCH AREA


AREA OF EXPERTISE

Sustainable Development
Green Building and Ecohomes
Project Management @ Housing

ARTICLE IN ACADEMIC JOURNAL

1 Yusoff abdul rahman, M.N. (2008). Reka Bentuk Bangunan Hijau: Mengurangkan Pemanasan Global. Dewan Kosmik. 16(11), 9 - 11.
2 Nawi, M.N.M., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2015). Reinventing Traditional Malay House for Sustainable Housing Design:Obstacle and Proposed Solution. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering). 72(1), 97 - 102.
3 Yusoff abdul rahman, M.N., & Nawi, M.N.M. (2015). The Study of Green Building Application Awareness. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering). 75(9), 47 - 50.
4 Yusoff abdul rahman, M.N. (2007). Simulation of Intersection Rivet at Non-signalized Intersection in Housing Scheme . Communication in computer and information science. 5(), 259 - 268.
5 Yusoff abdul rahman, M.N., Ngah, K., Talib, A., & Abdul Rahman, M.F. (2016). The Acceptance of Buyer to the Greenhouse Residency Concept. International Journal of Supply Chain Management. 5(4), 161 - 165.
6 Yusoff abdul rahman, M.N. (2017). Installation System of on-site prefabricated concrete components: a qualitative approach. International Journal of Construction Management. 17(1), 1 - 8.
7 Rohana Yusof, & Yusoff abdul rahman, M.N. (2017). Assessing the performance of concrete structure based on the width of crack using UPV. Journal of Engineering Science and Technology . 4(), 17 - 26.
8 Yusoff abdul rahman, M.N., Ngah, K., Talib, A., & Abdul Rahman, M.F. (2016). The Acceptance of Buyer to the Greenhouse Residency Concept. International Journal of Supply Chain Management. 5(4), 161 - 165.
9 Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., & Md. Zan, Z. (2017). PEMBANGUNAN LUAR BANDAR MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI : KAJIAN DI DAERAH KUBANG PASU, KEDAH. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences . 9(3), 36 - 49.
10 Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., Md. Zan, Z., & Ngah, K. (2017). eBUSINESS, PEMANGKIN PENYERTAAN KAUM WANITA DALAM KEUSAHAWANAN LUAR BANDAR. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies. 9(1), 54 - 66.
11 Yusoff abdul rahman, M.N., Talib, A., & Rohana Yusof (2017). KAJIAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT NELAYAN PESISIR PANTAI NEGERI KEDAH. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences . 9(3), 21 - 35.
12 Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., & Md. Zan, Z. (2017). COMMUNITY INVOLVEMENT IN RURAL ENTREPRENEURSHIP. JOURNAL OF BUSINESS INNOVATION. 2(1), 1 - 8.
13 Yusoff abdul rahman, M.N., & Nawi, M.N.M. (2018). The Green and Sustainable Care Facilities of Elderly Care Home: An Exploratory study of Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. Indian Journal of Public Health Research & Development. 9(11), 1430 - 1439.
14 Yusoff abdul rahman, M.N., Talib, A., Nawi, M.N.M., & Salleh, N.A. (2018). Sustainable Property Development: A Challenge. Journal of Social Sciences Research. 9(11), 1476 - 1482.
15 Yusoff abdul rahman, M.N., Talib, A., Nawi, M.N.M., & Salleh, N.A. (2018). Sustainable Property Development : A Challenge. Indian Journal of Public Health Research & Development. 9(11), 280 - 286.

PAPERS IN CONFERENCE PROCEEDING

1 Md. Zan, Z., Talib, A., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2014). Pembangunan Lestari Dan Kerajaan Tempatan Di Malaysia: Inisiatif Local Agenda 21. Proceeding of 1st International conference on innovation and sustainability ICOIS 2013. (), 00 - 00.
2 Talib, A., Md. Zan, Z., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2014). Gerakan Daya Wawasan (GDW) Pemangkin Kesepaduan Pembangunan Luar Bandar di Malaysia. Proceedings of National Resilience 2014 'Diversity in Creating Unity'. 1(), 97 - 106.
3 Md. Zan, Z., Rohana Yusof, Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., Haji Hassan, K., & Md. Hanafiah, F. (2015). Kepimpinan dan Pembangunan: Kajian Keberkesanan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Di Daerah Kubang Pasu, Kedah.. Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) Kali ke-2. 2(2), 384 - 396.
4 Talib, A., Md. Zan, Z., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2015). Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pemangkin Pembangunan Luar Bandar. Kajian Di Daerah Kubang Pasu, Kedah. Prosiding Persidangan Transformasi Sosio-Ekonomi Di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NSONCER 2015). 1(1), 00 - 00.
5 Yusoff abdul rahman, M.N. (2012). Konsep Bangunan Lestari. Proceeding of 2012 International Conference on Innovation and Technology For Sustainable Built Environment. 9789675741067(), 728 - 738.
6 Yusoff abdul rahman, M.N., Talib, A., Rohana Yusof, & Othman, Z. (2015). Masyarakat Melayu Pesisir Pantai: Kajian Kualiti Hidup. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII). 1(), 417 - 422.
7 Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., & Md. Zan, Z. (2015). Komuniti Masyarakat Melayu Pesisir Pantai: Kajian di Kawasan NCER. Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) Kali Ke-2 (NSONCER 2015) : “Melestarikan Sumber Untuk Kelangsungan Pembangunan Untuk Koridor Utara Kearah Pemacuan Ekonomi Yang Holistik.” . 1(1), 00 - 00.
8 Talib, A., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2014). Pembangunan Keusahawanan Di Luar Bandar. The 11th Asian Academy of Management International Conference 2015 . 1(1), 129 - 134.
9 Yusoff abdul rahman, M.N., Talib, A., & Md. Zan, Z. (2012). Pembangunan Lestari. Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. (), 585 - 590.
10 Yusoff abdul rahman, M.N., & Talib, A. (2015). Penerimaan Pembeli Rumah Terhadap Konsep Rumah Hijau. ETHNICITY IN DECONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY IN MALAYSIA. 00(1), 00 - 00.
11 Abdul Rahman, M.N., Safar, M.R., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2016). Elemen Perkongsian Pemangkin Terhadap Konsep Amal Jama’i (Kerja Berpasukan): Kajian Terhadap Usahawan Al-Wahida Marketing Sdn Bhd.. Seminar Islam Dan Kelestarian Ummah Peringkat Serantau. 1(1), 00 - 00.
12 Rohana Yusof, & Yusoff abdul rahman, M.N. (2016). Evaluating the strength of concrete structure on terrace houses . AIP Conference Proceedings. 1761(1), 020 - 043.
13 Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., Md. Zan, Z., & Nawi, M.N.M. (2012). Kefahaman Pengamal Binaan Terhadap Bangunan Hijau: Kajian Di Kawasan Koridor Utara. Seminar Kebangsaan Transformasi NCER 2012. 1(), 30 - 39.
14 Rohana Yusof, & Yusoff abdul rahman, M.N. (2018). MEMASYARAKATKAN ILMU FORENSIK BANGUNAN MEMBERI IMPAK KEPADA PERKEMBANGAN PERBANDARAN DAN SOSIO MASYARAKAT. e-Prosiding Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara Ke-3 ”Pertumbuhan Inklusif Melalui Kelestarian Anjakan Sosial dan Inovasi”. (), 312 - 326.
15 Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., Hazeline, A., NO_INITIAL, & Abdul Rahman, M.N. (2018). PROJEK REKABENTUK LESTARI: PEMASANGAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN DI KAWASAN LUAR BANDAR. e-Prosiding Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara Ke-3 ”Pertumbuhan Inklusif Melalui Kelestarian Anjakan Sosial dan Inovasi”. (), 342 - 349.
16 Ngah, K., Md. Zan, Z., Said, M.S., Abdul Rahman, M.F., Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., Mustaffa, J., & NO_INITIAL (2018). Isu-Isu Kawalan Pembangunan di Kawasan Persisiran Pantai, Pantai Chenang, Langkawi. National Conference on Governance and Development 2018: Innovations in Government for Sustainable Development. 1(1), 236 - 256.
17 Said, M.S., Ngah, K., Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., & Abdul Rahman, M.F. (2018). Tekanan Pembangunan Projek Perumahan Ke Atas Tanah Pertanian Sawah Padi Di Negeri Kedah Darul Aman. Proceeding International Seminar on Development Studies (ISDES 2018) UUM Sintok, 26 March 2018. (), - .
18 Said, M.S., Talib, A., Ngah, K., Yusoff abdul rahman, M.N., & Abdul Rahman, M.F. (2018). ISU PEMILIKAN DAN PEMAJUAN KE ATAS TANAH PERTANIAN SAWAH PADI DI KAWASAN MADA. KAJIAN KES : DAERAH KOTA SETAR, KUBANG PASU DAN YAN. Proceeding of National Conference on Governance and Development (NCGD 2018) 29-30 October 2018. (), - .
19 Talib, A., Ngah, K., Yusoff abdul rahman, M.N., Said, M.S., & Abdul Rahman, M.F. (2018). KAJIAN KE ATAS TEKANAN & KAWALAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN DAN TANAH SIMPANAN MELAYU NEGERI KEDAH. IMPLIKASI KE ATAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KOMUNITI PETANI DI KAWASAN MADA. 14th NAPREC Conference. (), - .
20 NO_INITIAL, Yusoff abdul rahman, M.N., & Talib, A. (2018). KONSEP PENCEGAHAN JENAYAH MELALUI REKA BENTUK PERSEKITARAN (CPTED) DALAM BANDAR SELAMAT. e-Prosiding Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara Kali Ke 3. PERTAMA(ID37), 302 - 311.
21 NO_INITIAL, Yusoff abdul rahman, M.N., & Talib, A. (2018). Keselamatan Awam: Aspek Kerisauan Jenayah terhadap Kelompok Devian di Pulau Pinang. Proceeding International Seminar on Development Studies (ISDES 2018) UUM Sintok, 26 March 2018. 1(ISDES15), 1 - 12.
22 Talib, A., Md. Zan, Z., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2013). KEUSAHAWANAN SEBAGAI PEMANGKIN KEMAPANAN EKONOMI LUAR BANDAR. KAJIAN DI DAERAH KUBANG PASU.. 1st International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS 2013. 1(), 273 - 283.
23 Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., & Md. Zan, Z. (2013). KE ARAH KELESTARIAN DALAM REKA BENTUK. 1st International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS 2013. 1(), 355 - 359.

BOOKS

1 Yusoff abdul rahman, M.N. (2004). ISU-ISU PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA, SINTOK:UUM Press
2 Yusoff abdul rahman, M.N., Md. Zan, Z., & Talib, A. (2009). PEMBANGUNAN FIZIKAL: PENDEKATAN DAN APLIKASI, SINTOK:UUM PRESS
3 Yusoff abdul rahman, M.N. (2014). PEMANASAN GLOBAL DAN PEMBANGUNAN LESTARI ALAM BINA, SINTOK:UUM PRESS

CHAPTER IN BOOKS

1
Yusoff abdul rahman, M.N. (2007). Simulation of Intersection Rivet at Non-signalized Intersection in Housing Scheme, AsiaSim 2007 (pp. 259 - 268), Seoul:Springer Berlin Heidelberg
2
Yusoff abdul rahman, M.N. (2003). Hidrologi sistem perparitan, Isu-isu pengurusan alam sekitar (pp. 113 - 1330), Sintok:Universiti Utara Malaysia
3
Yusoff abdul rahman, M.N. (2005). Dilema pemaju perumahan dalam pembangunan hartanah, Kedah pembangunan dan cabaran (pp. 203 - 211), Sintok: Universiti Utara Malaysia,
4
Yusoff abdul rahman, M.N. (2003). Infrastruktur perumahan, Asas kefahaman pengurusan pembangunan (pp. 71 - 81), Sintok:Universiti Utara Malaysia
5
Rohana Yusof, & Yusoff abdul rahman, M.N. (2018). MENGENALPASTI PRESTASI RUMAH MENGGUNAKAN KAEDAH UKUR KONDISI, PEMBANGUNAN KORIDOR & KELESTARIAN (pp. 173 - 186), UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE
6
Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., & Md. Zan, Z. (2018). KOMUNITI MASYARAKAT MELAYU PERSISIR PANTAI: KAJIAN DI KAWASAN NCER, PEMBANGUNAN KORIDOR & KELESTARIAN (pp. 149 - 172), UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE
7
Md. Zan, Z., Rohana Yusof, Talib, A., Yusoff abdul rahman, M.N., Haji Hassan, K., & Md. Hanafiah, F. (2018). KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN: KEBERKESANAN JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JKKK) DI DAERAH KUBANG PASU, KEDAH, PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI LUAR BANDAR DAN PENCAPAIANNA (pp. 117 - 138), SINTOK:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE
8
Talib, A., Md. Zan, Z., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2018). TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI PEMANGKIN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR. KAJIAN DI DAERAH KUBANG PASU, KEDAH, PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI LUAR BANDAR DAN PENCAPAIANNYA (pp. 95 - 116), UUM SINTOK, KEDAH:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE
9
Md. Zan, Z., Rohana Yusof, Talib, A., & Yusoff abdul rahman, M.N. (2018). KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN : KAJIAN KEBERKESANAN JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JKKK) DI DAERAH KUBANG PASU, KEDAH, PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI LUAR BANDAR DAN PENCAPAIANNYA (pp. 117 - 138), UUM SINTOK, KEDAH:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE
10
Yusoff abdul rahman, M.N., Rohana Yusof, Talib, A., & Md. Zan, Z. (2018). KOMUNITI MASYARAKAT MELAYU PESISIR PANTAI : KAJIAN DI KAWASAN NCER, PEMBANGUNAN KORIDOR & KELESTARIAN (pp. 149 - 172), UUM SINTOK, KEDAH:NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE

PAST & CURRENT RESEARCHS

1 KAWALAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERSISIRAN PANTAI, PANTAI CHENANG, LANGKAWI (2017), Member, UNIVERSITI
2 THE IMPACTS OF AGEING ON LOCAL GOVERNMENT (2017), Member, UNIVERSITI
3 PROJEK MEREKABENTUK SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN DI KAWASAN LUAR BANDAR (2017), Leader, LAIN-LAIN
4 The Fundamentals Of Urban Structure And Land Use Planning In Malaysian Cities (2016), Member, KPT
5 KAJIAN KE ATAS TEKANAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN DAN TANAH SIMPANAN MELAYU NEGERI KEDAH. IMPLIKASI KE ATAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KOMUNITI PETANI DI KAWASAN MADA (2016), Member, LAIN-LAIN
6 Penyertaan Kaum Wanita Dalam Bidang Keusahawanan Luar Bandar Melalui E-Business. Implikasi, Prospek Dan Cabaran. Kajian Di Perkampungan GDW Negeri Kedah (2016), Member, UNIVERSITI
7 CADANGAN KONSEP PEMBANGUNAN SEMULA TAMAN SISWA BANDAR DARUL AMAN, JITRA, KEDAH (2015), Member, UNIVERSITI
8 Suatu Penilaian Terhadap Kualiti Hidup Komuniti Melayu Pesisir Pantai Di NCER (2012), Leader, KPT
9 Penilaian Peranan JKKK Dalam Perancangan Transformasi Pembangunan Di Luar Bandar Di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (2012), Member, KPT
10 Penyertaan Komuniti Luar Bandar Dalam Bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Di Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Kajian Di Negeri Kedah (2012), Member, KPT
11 Perubahan Gunatanah Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Fizikal Kawasan Kota Star, Kedah Darul Aman (2012), Member, UNIVERSITI
12 Bangunan Hijau: Kajian Penerapan Praktis di Kawasan Koridor Utara (2012), Leader, UNIVERSITI
13 ANALISIS PENCAPAIAN DI ANTARA AGENSI PEMBANGUNAN (KEDA, PKNK DAN AIM) DALAM MEMBANGUNKAN EKONOMI PENDUDUK LUAR BANDAR DI KORIDOR UTARA, KAJIAN DI DAERAH KUBANG PASU (2012), Member, UNIVERSITI
14 KAJIAN PENGESAHAN FAKTA SEJARAH NEGARA: PEMBENTUKAN SEMPADAN NEGARI-NEGERI DI UTARA (FASA 2) (2007), Member, LAIN-LAIN
15 KAJIAN PENGESAHAN FAKTA SEJARAH NEGARA: PEMBENTUKAN SEMPADAN DI NEGERI-NEGERI DI UTARA (FASA 1) (2006), Member, LAIN-LAIN
16 PERMASALAHAN PEMAJUAN HARTANAH RIADAH DI PULAU LANGKAWI (2005), Leader, KPT
17 KAJIAN TERHADAP KEROSAKAN BANGUNAN BAGI RANCANGAN PERUMAHAN KOS RENDAH DI NEGERI KEDAH (2002), Leader, KPT
18 KELEWATAN MENYIAPKAN PROJEK-PROJEK PERUMAHAN: KAJIAN DI NEGERI PERLIS (2001), Member, UNIVERSITI
19 MASALAH KAWALAN PEMBANGUNAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR HARTANAH RIADAH DI LANGKAWI, KEDAH (2001), Leader, UNIVERSITI

UNDERGRADUATE

NoCourse CodeCourse Name
1 GMJP3143INFRASTRUCTURE PLANNING AND HOUSING
2 GMJX4908PRACTICUM
3 MJP3063PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT
4 SD3063PROJECT MANAGEMENT
5 SD3103THEORETICAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
6 AN1003INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE
7 VPA021RED CRESCENT II
8 VPA031RED CRESCENT III
9 VPA041RED CRESCENT IV
10 VPB121ST. JOHN AMBULANCE II
11 VPB141ST. JOHN AMBULANCE IV
12 VPC221FIRE BRIGADE II
13 VPC231FIRE BRIGADE III
14 VPC241FIRE BRIGADE IV
15 VPD311PUBLIC DEFENCE I
16 VPD321PUBLIC DEFENCE II
17 VPD341PUBLIC DEFENCE IV
18 SD3223COMMUNITY DEVELOPMENT ISSUE SEMINAR
19 GMJC3363SOCIAL IMPACT ASSESSMENT
20 VKMB2031COMMUNITY DEVELOPMENT III
21 VPC211FIRE BRIGADE I
22 VPD331PUBLIC DEFENCE III
23 GMGA2053LOCAL GOVERNMENT
24 VQ2226PRACTICUM
25 MJP3143INFRASTRUCTURE AND HOUSING PLANNING
26 MJX3016PRACTICUM
27 VKMC2041FAMILY DEVELOPMENT IV
28 SD2033DEVELOPMENT THEORY AND CONCEPT
29 VKMB1011COMMUNITY DEVELOPMENT I
30 VKMB1021COMMUNITY DEVELOPMENT II
31 VKMB2041COMMUNITY DEVELOPMENT IV
32 VKMC1011FAMILY DEVELOPMENT I
33 VKMC1021FAMILY DEVELOPMENT II
34 VKMC2031FAMILY DEVELOPMENT III
35 GMJT2033INDUSTRIALIZATION AND DEVELOPMENT IN DEVELOPED COUNTRIES
36 GMJT2054URBANISATIONS AND INDUSTRIALISATIONS
37 SX2016PRACTICUM
38 VKPA2041LEADERSHIP IV
39 SD2083DEVELOPMENT PHILOSOPHY
40 GMJP3063PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT
41 SDG1011HIGH TOUCH COMMUNICATION
42 SD3033DEVELOPMENT MANAGEMENT
43 MGR2213OFFICE MANAGEMENT
44 GMJT3124REGIONAL DEVELOPMENT
45 VPA011RED CRESCENT I
46 VPB111ST. JOHN AMBULANCE I
47 VPB131ST. JOHN AMBULANCE III
48 GMJG2023DEVELOPMENT POLITICS
49 MJP3113DEVELOPMENT PLANNING AND CONTROLLING ANALYSIS
50 EEP2032LIVING IN THE MULTI-CULTURAL SOCIETY
51 VRS021COMMUNITY DEVELOPMENT II
52 VRS031COMMUNITY DEVELOPMENT III
53 VRS041COMMUNITY DEVELOPMENT IV
54 GMJC3333MANAGEMENT OF SOCIAL CONFLICT
55 GMJP3153COMPUTER APPLICATION IN DEVELOPMENT MANAGEMENT
56 SZ3996ACADEMIC EXERCISE
57 MJT3013ORGANIZING ORGANIZATION
58 GMJT2023THEORY AND CONCEPT OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION
59 SDG1021THINKING SKILL
60 SD3153REGIONAL DEVELOPMENT
61 VPCF2031KOR SISPA III
62 VPCF2041KOR SISPA IV
63 VPCF3051KOR SISPA V
64 GMJG3223PLANNING OF DEVELOPMENT POLICY
65 GMJX3908PRACTICUM
66 MJT3103MANAGEMENT OF AREA DEVELOPMENT
67 VPCB1011FIRE BRIGADE I
68 VPCC1011RED CRESCENT I
69 VPCC2031RED CRESCENT III
70 VPCC2041RED CRESCENT IV
71 VPCD1011ST. JOHN AMBULANCE I
72 VPCD2031ST. JOHN AMBULANCE III
73 VPCD2041ST. JOHN AMBULANCE IV
74 VPCE2031BRIGED RELASIS III
75 VPCB1021FIRE BRIGADE II
76 VPCB2031FIRE BRIGADE III
77 VPCC1021RED CRESCENT II
78 VPCD1021ST. JOHN AMBULANCE II
79 VPCE1011BRIGED RELASIS I
80 VPCE1021BRIGED RELASIS II
81 VPCE2041BRIGED RELASIS IV
82 VPCF1011KOR SISPA I
83 VPCF1021KOR SISPA II

POSTGRADUATE

NO DATA

NoYearTitleMembershipCost (RM)FunderLevelStatus
1 2002Kajian Impak Program Pembangunan KEDAMember50,000.00GovernmentNationalCompleted
2 2002PROJEK PERUNDINGAN KAJIAN IMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN KEDA FASA IIMember180,000.00GovernmentNationalCompleted

NOTES

1. If you wish to update the information about your profile, please go to portal.uum.edu.my, click ‘Profile’, then click ‘Personal/Peribadi’.
2. Your Publication information is automatically taken from the Sistem Penerbitan. Please update your Publication information through portal.uum.edu.my, click     ‘Academic’, then click ‘Publication/Penerbitan’. You are advised to update your Publication regularly to allow others to be able to know your recent     publications.
3. Your Research and Consultation information is automatically taken from RaIIS. Please take note information on Research is automatically taken from RaIIS.     Please contact RIMC (SURAYA : 4776), (RAIS : 4781) for any updates or discrepancies.
4. Your Teaching and Supervision information is automatically taken from ASIS/GAIS. Please contact AR / administration staf at your School for any updates     discrepancies.

Close  
UPDATE OVERVIEW
Count : Max : 2000 characters only
Close  
UPDATE RESEARCH AREA
This field is required,select from the dropdown list!
No. Division Category Group Field of Research (FOR)
1.
2.
3.
Close  
UPDATE EXPERT AREA
1.
2.
3.
Close  
UPDATE APA NAME
APA Name
Close  
CHANGE IMAGE
*Image file must less than 100k!