OVERVIEW
Saya berkelulusan PhD daripada Universiti Malaya dalam bidang Pemikiran Islam pada tahun 2012. Skop penyelidikan kini berfokus dalam bidang Pemikiran Islam, Pengajian Ketamadunan dan Pemikiran Kritis. Untuk akan datang, saya berusaha memantapkan kebolehan dan kepakaran saya dalam bidang Falsafah Islam, serta Pengajian Islam dan Ketamadunan Kontemporari.
PUBLICATION CHART
LIST 5 LATEST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST 5 LATEST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION
COLLABORATORS