OVERVIEW
Saya berkelulusan PhD daripada Universiti Malaya dalam bidang Pemikiran Islam pada tahun 2012. Skop penyelidikan kini berfokus dalam bidang Pemikiran Islam, Falsafah Islam, Pengajian Ketamadunan dan Pemikiran Kritis. Untuk akan datang, saya berusaha memantapkan kebolehan dan kepakaran saya dalam bidang Pengurusan Islam serta Pengajian Islam dan Ketamadunan Kontemporari.
PUBLICATION CHART
LIST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION