OVERVIEW
Saya berkelulusan dari Universiti al-Azhar dan mempunyai kepakaran dalam bidang Fiqh. Saya berminat untuk membuat kajian dalam bidang fiqh, perundangan dan isu-isu berkaitan wanita. Di samping itu, saya juga mempunyai berkebolehan yang tinggi dalam Bahasa Arab dari segi penulisan dan komunikasi.
PUBLICATION CHART
LIST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION