OVERVIEW
Mendapat kelulusan Ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dalam bidang dakwah dan kepimpinan UKM Bangi. Kepakaran adalah dalam bidang dakwah kontemporari dan kepimpinan Islam. Selain itu,aktif dalam penulisan artikel berbentuk prosiding dan jurnal yang berkaitan dengan dakwah dan kepimpinan.Dalam pada itu juga saya menjadi supervisor kepada beberapa orang pelajar sarjana pengajian Islam secara penyelidikan.
PUBLICATION CHART
LIST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION