OVERVIEW
Memiliki Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (1999), Ijazah Sarjana Sastera, Psikologi Industri dan Organisasi (2004) dan PhD dalam bidang Psikologi Islam (2012). Pernah mendapat anugerah Tesis PhD terbaik anjuran Yayasan Nurul Yaqeen di bawah naungan Timbalan Perdana Menteri. Berkhidmat sebagai Pensyarah Kanan di Universiti Utara Malaysia. Mengajar kursus di peringkat Sarjana Muda dan Sarjana disamping menyelia tesis pelajar sarjana dan PhD. Memfokuskan kepada bidang psikologi Islam, pengurusan pembangunan, keusahawanan Islam, keusahawanan Melayu serta kaedah penyelidikan Islam. Aktif dalam menghasilkan artikel dan membentang di seminar dalam dan luar negara, jurnal dan bab dalam buku. Dalam proses menyiapkan buku bertajuk "Islam dan Keusahawanan Melayu" untuk terbitan Dewan Bahasa dan Pusataka.
PUBLICATION CHART
LIST 5 LATEST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST 5 LATEST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION
COLLABORATORS