OVERVIEW
Saya berlatarbelakangkan Pengajian Islam yang menfokuskan pembacaan, pengkajian dan penyelidikan dalam bidang Fatwa dan pengurusannya, Usul Fiqh dan sosiologi hukum Islam. Di peringkat sarjana tajuk kajian saya melibatkan metodologi penetapan fatwa, manakala di peringkat Doktor Falsafah pula melibatkan pengaruh perubahan sosial kepada penetapan fatwa di dua buah negara yang berbeza iaitu Malaysia dan Singapura.
PUBLICATION CHART
LIST 5 LATEST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST 5 LATEST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION
COLLABORATORS