OVERVIEW
Berkelulusan Sarjana Muda dan Sarjana dari UM dalam bidang Pengajian Melayu (Bahasa dan Linguistik). Menyambung pengajian peringkat PhD dalam bidang Linguistik di Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, UKM. Meminati bidang Semantik dan Pragmatik , serta kajian budaya Melayu. Telah menyiapkan penyelidikan dan menerbitkan beberapa artikel jurnal dalam bidang berkaitan. Terkini, sedang menyiapkan penyelidikan geran FRGS dan Geran Luar Kementerian Pengajian Tinggi (sebagai ketua penyelidik) dalam bidang berkaitan.
PUBLICATION CHART
LIST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION